Voorwaarden

  • Het is prettig wanneer de mobiele telefoon uitgeschakeld is tijdens de behandeling.
  • Wilt u een afspraak verzetten of annuleren, dan dient u dit 24 uur van tevoren te annuleren. Ik ben anders genoodzaakt het consult alsnog in rekening te brengen. 
  • Het is wenselijk 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn, zodat u ontspannen de behandeling in gaat. In verband met de planning zal de behandeling ingekort worden wanneer u te laat bent.
  • Wanneer u voor de eerste keer komt, zal ik u, voordat ik ga masseren een aantal vragen stellen. Dit om eventuele aandachtspunten te bespreken.
  • Hygiëne en ethiek staan bij mij hoog in het vaandel. Ik vraag van u hetzelfde.
  • Indien u mij niet volledig of verkeerd inlicht, kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel ten gevolge van een door mij uitgevoerde massage.
  • De massages vormen geen vervanging voor professionele medische hulp, maar kunnen wel een waardevolle aanvulling zijn.
  • Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut of een specialist, dan kan het zo zijn dat ik u vraag allereerst met hem/haar te overleggen.
  • Ik wil u vragen medicijngebruik op het gebied van hartklachten of op het gebied van suikerziekte aan mij mede te delen. In een aantal gevallen is n.l. aanpassing van de massage noodzakelijk.
  • De behandelruimte is niet rolstoel toegankelijk.